Vad är GDPR

GDPR är förkortningen för General Data Protection Regulation och som gäller för alla organisationer inom EU som behandlar personuppgifter, oavsett storlek på företaget eller organisationen. Förordningen gäller från den 25 maj 2018.

Syftet med förordningen är att skydda persondata för EU-medborgare. GDPR innebär även utökade rättigheter för alla EU-medborgare såsom rätten till tydlig information, att ändra felaktiga uppgifter, att få sin data flyttad eller rätten att bli ”glömd”, att få sin data borttagen och rätten att avsluta sitt avtal med en organisation. Förordningen kommer att innebära ett förstärkt arbete över hela organisationen när det gäller säkerhet och att uppfylla skyldigheterna när det gäller data och rättigheter.

Vill du veta mer om GDPR, kan du läsa mer hos Datainspektionen

Hantering av personuppgifter

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person. Det kan vara en e-postadress eller en bild, men också beteenden.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar personuppgifter i form av namn, adresser, lägenhetsnummer och e-postadresser m.m. Vidare kan vi komma att samla in tekniska data om de enheter där våra tjänster används.

Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leverera tjänster, identifiera våra användare, administrera våra användares konton samt underhålla, utveckla, testa och förbättra våra digitala kanaler och de tekniska plattformar som de levereras på.

Vilka delar vi personuppgifter med?

För att kunna leverera vår tjänst kan vi behöva dela och samköra personuppgifter med andra företag. Vi delar inte med oss av personuppgifter till tredje partsleverantörer utan användarens godkännande. När vi delar personuppgifter har vi avtal och rutiner för att skydda dessa.

Hur länge sparar vi användares personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge de behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i vår Personuppgiftspolicy. När en användare raderar sitt konto raderas alla dennes personuppgifter.