En plattform för boende, värd och närområde


Homfy är en sofistikerad app för en effektiv kommunikation. Tjänsten är enkel, driftsäker och skalbar. Plattformen bygger på en samarbetsprincip för att knyta kontakt och skapa gemenskap mellan värd och boende.

Se vår film


För studentbostäder


Information från hyresvärden syns på hemsidan och kommer i ett tryckt reklamblad på posten. Bopärmens format är statisk och utdaterad och Facebookgruppen har blivit en klagomur. I en föränderlig värld måste vi vara flexiblare. Hyresgäster vill ha möjligheten att vara involverade i boendet och oavsett boendeform så är grannkontakten en viktig funktion.

Som hyresvärd är det svårt att hitta en balans mellan nöjda kunder och låga driftkostnader. Vi har tagit utmaningarna och vänt dem till möjligheter till att skapa delaktighet och inflytande. Två efterfrågade rättigheter som hyresgäst. Ett digitalt verktyg för att mötas och organisera förvaltning och relation på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt.